Naučite kreativno razmišljati i pronađite nove ideje uz program SMARTUP!

Inovacija je postala obvezna u društvu koje je pogonjeno novim trendovima i promjenama. Inovacija tako dolazi u svaku organizaciju i omogućuje nove poglede i kreira nove mogućnosti. Ona također razvija nove koncepte dajući inovatoru mogućnost proaktivnosti. Inovacijska kultura u poduzećima … Continue reading Naučite kreativno razmišljati i pronađite nove ideje uz program SMARTUP!

Razvoj inovacija – upravljanje idejama u IT kompanijama

IT kompanije na poseban i vrlo prilagodljiv način razvijaju svoje proizvode. Često se o tom sektoru govori kao najnaprednijem i najprosperitetnijem, ali inovacije često imaju problem ugledati svjetlo dana i u IT kompanijama.
Agilni razvoj softvera, okrenutost kupcu te kratki rokovi, često onemogućuju inovativnost, ali upravljanjem inovacijama ona se itekako može potaknuti i držati na visokoj razini. Continue reading Razvoj inovacija – upravljanje idejama u IT kompanijama