Prezentacije

Uhvatiti pravu ideju

Prezentacija s “Poduzetničke akademije” u Osijeku, 2014.

Inovacije i kreativnost

Uvod u edukaciju o kreativnosti i inovacijama

Video: 10 savjeta za kreativnost

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s